FORMLAR
14 Mayıs 2019

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimler tarafından kullanılacak Satın Alma Talep Formu ve İhtiyaç Tespit Komisyon Karar Tutanağı Formu ektedir.

FR-02 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SATIN ALMA TALEP FORMU.docx.(tıklayınız)


FR-01 İHİYAÇ TESPİT KOMİSYON KARAR TUTANAĞI FORMU.docx.(tıklayınız)